Đấu thầu Mua săm công

Hội Nông dân xã Vạn trạch tổng kết phong trào " Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017".

Ngày đăng: 13/03/2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sáng ngày 25/7/2016, Hội Nông dân xã Vạn trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2012-2016. Trong 5 năm, số hộ đăng ký SXKD giỏi tăng 455 hộ, bình quân tăng mỗi năm 91 hộ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, tạo bước phát triển mới về chất, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung gắn với thương hiệu sản phẩm và phát triển mạnh theo kinh tế tập thể, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân xã Vạn Trạch xác định là khâu đột phá trong phong trào " Nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2017-2021".

Nguồn bài viết: nguồn trang thông tin điện tử xã Vạn Trạch

Các tin khác