Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 71/2016/71/2016/QĐ-UBND
Ngày ký 05/09/2016
Người ký Nguyễn Hải Lương
Trích yếu nội dung Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lĩnh vực Văn bản điều hành
Cơ quan ban hành UBND Xã Vạn Trạch
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải file tại đây